پروژه های کنونی

خدمات تامین کامل ۲ شناور اقیانوس پیما PG104، PG 105 با ظرفیت حمل کانتینر بر های TEU 2200
خدمات تامین شناورهای کوچک
خدمات کامل پروژه فاز۱۶ توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت نفت و گاز پارس
ارائه خدمات تامین پشتیبانی بخشی از سکوهای نفتی ، خطوط لوله و خطوط ارتباطی پروژه هندیجان – شرکت ملی حفاری ایران
ارائه خدمات تامین پشتیبانی بخشی از پروژه فاز ۱۴ توسعه میدان گازی پارس جنوبی- شرکت نفت و گاز پارس